Käyttöehdot

LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI 
 
 
1 : Yleistä

Nettiaseet.fi on luokiteltu ilmoitus sivusto, joka toimii alustana yksityisten, yritysten ja yhteisöjen ilmoitustuksille. Palvelun tarjoaja ei ota kantaa lain suuntauksiin tai muihinkaan poliittisiin aiheisiin. Sivusto voi kuitenkin sisältää artikkeleita, jotka ei jotka voi sisältää mielipiteitä. Palvelun hinta yrityskäyttäjälle on 525€+alv. Hinta sisältää vuoden rekisteröinnin ja rajattoman määrän ilmoituksia, lisäksi yrityksen tiedot lisätään jälleenmyyjät-listallemme. Sopimus on kestosopimus ja se laskutetaan vuoden välein voimassa olevalla tarjoushinnalla. 
 
2 : Ilmoitukset
 
Palveluntarjoa ei vastaa ilmoitusten oikeelisuudesta tai niiden laillisuudesta. Asiottamat ilmoitukset on palveluntarjoalla oikeus poistaa ilman erillistä ilmoitusta, joita ovat esimerkiksi sivulle kuulumattomat tai epäasialliset ilmoitukset.
 
3 : Käyttäjä
 
Palveluun voi kirjautua ilmoittamisen yhteydessä tai erikseen ilman ilmoitusta. käyttäjä kirjautuessaan luo salasanan, josta käyttäjä pitää itse huolta salassapidosta. käyttäjä tulee olla luonnollinen henkilö, joka edustaa itseään tai yritystä, yhteisöä tai seuraa. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai palvelun välityksellä Asiakkaalle. Muutokset tulevat voimaan heti. Asiakas hyväksyy muutetut ehdot käyttäessään palvelua saatuaan tiedon muutoksesta. Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä Palvelussa materiaalia, joka on lain tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.
 
 4:
 
Palveluntarjoa pyrkii tarjoamaan toiminta varman sivuston. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.
 
 
 
5 : Irtisanoutuminen
 
Ylläpidolla on oikeus irtisanoa käyttäjä, joka toimii vastoin sääntöjä tai lakia. Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen päättymään heti toisen osapuolen saatua tiedon irtisanomisesta. Irtisanominen päättää Asiakkaan oikeuden käyttää Palvelua. Asiakas vastaa kaikista hänelle tämän sopimuksen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista irtisanomisen voimaantuloon saakka.
 
6 : Viranomais yhteistyö
 
Palveluntarjoaja avustaa tarvittaessa poliisia ja muita viranomaisia samoin kuin vakuutusyhtiöitä ja näiden yhteistyökumppaneita mahdollisten väärinkäytösten selvittämisessä luovuttamalla näille tarvittaessa yksittäisen ilmoituksen jättäneen Asiakkaan IP-osoitteen tai muut tiedot.
 
7  Kaikki oikeudet pidätetään
nettiaseet.fi copyright

 


 

 
 
 

loder image